ABY STE SA NESTRATILI V PREKLADE

ABY STE SA NESTRATILI
V PREKLADE

využite radšej ako kompas služby profesionálneho prekladateľa. Každý text je špecifický, a preto nie je možné vyrábať preklady „masovo“ iba pomocou internetových prekladačov. Ku každej objednávke pristupujem individuálne: zohľadňujem nielen jazykové a kultúrne špecifická originálu, ale aj účel použitia preloženého textu a cieľovú skupinu, ktorej je určený. Cena prekladu sa určuje podľa počtu normostrán a na požiadanie môžem zabezpečiť korektúru prekladu rodeným hovorcom.

Priamy kontakt klienta s prekladateľom
prináša výhody obom stranám, pretože umožňuje

Priamy kontakt klienta
s prekladateľom prináša výhody obom stranám, pretože umožňuje

ÚRADNÝ PREKLAD

Sajankova web, stvorcove obrazky (3)

Svet práva a paragrafov sa riadi osobitnými zákonitosťami rovnako ako právna terminológia. Konkrétny význam slova býva často jazýčkom na váhach pri výklade zmluvných ustanovení alebo znenia zákona.

V rámci dlhoročnej spolupráce s advokátskymi kanceláriami a na základe ďalšieho vzdelávania som získala mnohé skúsenosti a odborné vedomosti o právnych systémoch v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách.

Štandardné i úradné preklady dokumentov vyhotovujem z/do angličtiny a z/do nemčiny pre fyzické osoby, právnikov, prokuratúru, notárov, firmy, políciu i súdy.

ÚRADNÝ PREKLAD

Sajankova web, stvorcove obrazky (3)

Svet práva a paragrafov sa riadi osobitnými zákonitosťami rovnako ako právna terminológia. Konkrétny význam slova býva často jazýčkom na váhach pri výklade zmluvných ustanovení alebo znenia zákona.

V rámci dlhoročnej spolupráce s advokátskymi kanceláriami a na základe ďalšieho vzdelávania som získala mnohé skúsenosti a odborné vedomosti o právnych systémoch v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách.

Štandardné i úradné preklady dokumentov vyhotovujem z/do angličtiny a z/do nemčiny pre fyzické osoby, právnikov, prokuratúru, notárov, firmy, políciu i súdy.

Najčastejšie prekladané písomnosti

Najčastejšie prekladané písomnosti

ĎALŠIE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE

ĎALŠIE OBLASTI
ŠPECIALIZÁCIE

MOJI KLIENTI

KONTAKTNÝ FORMULÁR