AJ PREKLAD MôŽE HRAŤ VŠETKÝMI FARBAMI
ČO JE TRANSKREÁCIA?

Ako hovorí Wikipedia, slovo transkreácia vzniklo spojením výrazov „translácia“ (preklad) a „kreácia“ a označuje proces adaptácie posolstva textu z jedného jazyka do druhého pri súčasnom zachovaní zámeru, štýlu, tónu a kontextu. Text, ktorý prešiel transkreáciou, vzbudzuje u cieľovej skupiny tie isté emócie a závery ako originál, pričom rozhodujúcu úlohu zohráva kreativita prekladateľa.

Výsledkom transkreácie

nie je „iba“ preklad,
ale celkom nový, unikátny text, ktorý je pestrý a „má šťavu“

KEDY SA VYUŽÍVA TRANSKREÁCIA?

Transkreácia sa vo všeobecnosti používa pri všetkých druhoch textov, ktoré majú vplyv na alebo je ich úlohou zlepšiť imidž produktu či značky. Využijú ju subjekty cestovného ruchu, marketingové a reklamné agentúry, tvorcovia webstránok i PR manažéri.

AKÉ SÚ VÝHODY TRANSKREÁCIE?
AKÉ SÚ VÝHODY
TRANSKREÁCIE?

Na vyžiadanie Vám rada pošlem ukážku mojej práce

Na vyžiadanie Vám rada pošlem ukážku mojej práce

Na vyžiadanie Vám rada
pošlem ukážku mojej práce

KONTAKTNÝ FORMULÁR